Zadejte odkaz na www stránky, který chcete zkrátit. Výsledná adresa bude mít podobu https://xy1.cz/xxxx.