Zadejte odkaz na www stránky, který chcete zkrátit. Výsledná adresa bude mít podobu www.xy1.cz/neco.